Đang tải...

CHEVROLET-LACETTI-UZ

5.487

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

felon.yft
felon.ytd
felon_hi.yft
>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

felon_mods.rpf
>>> update/x64/dlcpacks/patchday1ng/dlc.rpf/x64/levels/patchday1ng/vehiclemods.rpf

handling.meta
>>> update/update.rpf/common/data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 

5.383 tải về , 20 MB
15 Tháng sáu, 2018

19 Bình luận