Đang tải...

VAZ-2101-21011-LADA-POLICE

1.814

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

sheriff.yft
sheriff.ytd
sheriff_hi.yft
>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.182 tải về , 10 MB
08 Tháng một, 2020

22 Bình luận