Đang tải...

Chevrolet Corvette '68 Stingray 1.0

13.477

Convert from GTA 4 by jolifelike:
http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/23566-corvette-68-stingray-gta-iv/

Breaking glasses

Credits : baba0rum Louping0 & SamuelT | jplifelike

Installation :
SABREGT.XXX
OPENIV\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf

handling.meta:
OPENIV\update\update.rpf\common\dat
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

13.477 tải về , 4 MB
16 Tháng chín, 2015

78 Bình luận