Đang tải...

Chevrolet El Camino SS 1970

13.926

Convert from GTA 4 by Nikola76:
http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/45334-1970-chevrolet-el-camino-ss-v1-0

Breakable glass
Nice 3d interior
Working Steeringwheel

Credits:
baba0rum | Nikola76

Installation:

emperor files:
OPENIV\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

  (current)

13.926 tải về , 9 MB
08 Tháng mười, 2015

105 Bình luận