Đang tải...

War Pack: China Military Forces [Add-On] 2.0

15.220

--------------------------------------------------------------

Plug-ins mods GTA V

ScripthookV & ASI Loader:
Http://www.dev-c.com/gtav/scripthookv/

ScripthookVDotNet:
Https://www.gta5-/tools/scripthookv-net

OpenIV e OpenIV.asi (RPF):
Http://openiv.com/

--------------------------------------------------------------

Version 2.0:

1- Added vehicle: ZBD-09
2- Update vehicles: WZ-10 / Z-9 Haitun / Chengdu J-20

--------------------------------------------------------------

1- Vehicles in pack:

Shenyang J-15 Flying Shark
Shenyang J-15A
Chengdu J-10S
Su-30 Mkk
MIG-21 / J-7III
MIG-21 / J-7PG
MIG-21 / J-7P
Wing Loong 1 UAV
BF4 Z-9 Haitun
BF4 ZFB
BF4 ZBD-09
BF4 Chengdu J-20
BF4 WZ-10
Type-99 MBT

2- Install: https://www.gta5-mods.com/scripts/afterburners-for-add-on-planes

--------------------------------------------------------------
Credits: CANAL EMBRAER GTA / FoxtrotDelta / SkylineGTRFreak
--------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

10.020 tải về , 200 MB
24 Tháng năm, 2018

 1.2

2.520 tải về , 200 MB
17 Tháng mười, 2017

 1.0

644 tải về , 100 MB
21 Tháng chín, 2017

22 Bình luận