Đang tải...

Coronavirus COVID-19 (Police Helicopter) 1.0

2.180

Coronavirus COVID-19 / Police Helicopter

1. Start OpenIV

2. Go to: Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

3. Enable Edit Mode and drag the downloaded polmav.yft and polmav_hi.yft & polmav.ytd files into Open IV Features

use => main Menu => vehicle spawner => police maverick

also you can wait a police!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.180 tải về , 2 MB
04 Tháng tư, 2020

22 Bình luận