Đang tải...

DJ truck-2 (MENYOO Vehicle) 2.0

6632c8 untitled 4   copy
6632c8 untitled 1   copy
6632c8 untitled 2   copy
6632c8 untitled 5   copy
6632c8 untitled 3   copy

3.533

Installation:
- Download the DJ TRUCK 2 .xml file
- Locate your installation of GTA V
- Open the menyooStuff/Vehicle folder
- Place DJ TRUCK 2.xml file inside
- In-game open Menyoo and navigate to Vehicle Option/ Vehicle Spawner/Saved Vehicle/DJ TRUCK 2.xml
Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 11 phút trước

All Versions

 2.0 (current)

3.533 tải về , 3 KB
27 Tháng mười, 2017

5 Bình luận