Đang tải...

DJ truck (MENYOO Vehicle) 1.0

Ad2d26 dj truck 1
Ad2d26 dj truck 2
Ad2d26 dj truck 3
Ad2d26 dj truck 4
Ad2d26 dj truck 5

1.150

Installation:
- Download the DJ truck .xml file
- Locate your installation of GTA V
- Open the menyooStuff/Vehicle folder
- Place Dj Truck.xml file inside
- In-game open Menyoo and navigate to Vehicle Option/ Vehicle Spawner/Saved Vehicle/1.xml
Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.150 tải về , 2 KB
26 Tháng mười, 2017

4 Bình luận