Đang tải...

Dodge Polara

755

Model by: phoenix
Converted for GTA 5 by :Tanvir


Installation:
-1 Start OpenIV
-2 Go to :x64w\dlcpacks\mphipster\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mphipstervehicles.rpf
-3 Enable Edit Mode and replace the downloaded yft/ytd files

Features:
-Working lights
-Working door
-Working steering wheel
-Hands on steering wheel

Car Replacement: glendale
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

755 tải về , 9 MB
01 Tháng chín, 2016

4 Bình luận