Đang tải...

Imponte Dukes Stock Car [Replace] 1.0

31caa9 10
31caa9 11
31caa9 12
31caa9 14
31caa9 13

743

My 48th Mod

Do not edit without permission

Stock Car Add-On Pack Link

Marbella Sotck Car Link
Tampa Stock Car Link
Sabre Turbo Stock Car Link
Vigero Stock Car Link
Stretch Stock Car Link
Emperor Stock Car Link
Emperor Stretch Stock Car Link

INSTALLATION Replace

1. Start OpenIV
2. Go to: GTA V\update\x64\dlcpacks\patchday12ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf
3. Enable Edit Mode and drag the downloaded YFT/YTD files into Open IV

Enjoy!!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười hai, 2016
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

743 tải về , 8 MB
08 Tháng mười hai, 2016

3 Bình luận