Đang tải...

Elephant - Zombie proof car [Menyoo]

9ac677 eeee
9ac677 elee

623

First car mod, now you can drive and destroy every car or ped on your way!
Now i'm working on new car, named forklift
Just put it in gta 5 root folder in menyoostuff/vehicle
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 02 Tháng chín, 2023

All Versions

  (current)

622 tải về , 4 KB
09 Tháng năm, 2016

4 Bình luận