Đang tải...

Enus Super Diamond LWB [Add-On | Extras] 1.0

50ec9e 1
50ec9e 2

2.502

Please report any bug that you may encounter with the car.

new enus super diamond LWB
Updated version of the enus super diamond

add-on only

v2.0
new interior
new grill
new extralight
new chrome side strip
LODs

v1.0
color 1: bodyshell
color 2: bodyshell

extras : antenna

---- Crédits ----
- Rockstar Games - modèle original.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng hai, 2020
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 2.0

101 tải về , 10 MB
23 Tháng một, 2021

 1.0 (current)

2.401 tải về , 10 MB
04 Tháng hai, 2020

16 Bình luận