Đang tải...

Ferrari F430 0.1 [BETA]

30.325

Installation
Using OpenIV, place all the "infernus" files in x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf/

Screenshots By
[YCA]Nima & Knoxville9813
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 0.1 [BETA] (current)

30.325 tải về , 20 MB
15 Tháng tám, 2015

218 Bình luận