Đang tải...

Ford Mustang 1965 Hoonicorn [Add-On / Replace] 1.2

64.765

Ford mustang 1965 hoonicorne
Convert&Edit: Imtaj


Installation:=====

in the Read Me file
*add drift line


LSC Customization:====

*default

Change log:====

v1.2
*Fixed an issue.

v1.1
*replace car.

v1.0
*fix some bug.You can use Simple Trainer Spawn it by name.

FORDH


ENJOY
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 8 phút trước

All Versions

 1.2 (current)

64.765 tải về , 20 MB
16 Tháng tư, 2016

142 Bình luận