Đang tải...

Ford Transit Supervan 3 (Add-on/Replace) 1.0

3.869

Ford Transit SuperVan 3 for GTA V

Discord (Pre-release / Exclusive Cars): https://discord.gg/AygkReP
Website : https://www.los-santos-import.com/
Base Car : BLURRemplace : F620

Version 1.0

+ LQ Interior
+ MQ Exterior
+ Real Wheels
+ Add-on
+ Hands on steeringwheel
+ Plaque d'immatriculation GTA (GTA licence plate)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.869 tải về , 5 MB
19 Tháng sáu, 2018

18 Bình luận