Đang tải...

GAZ-31029-POLICE

1.054

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

police3.yft
police3.ytd
police3_hi.yft
>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

1.054 tải về , 10 MB
12 Tháng chín, 2018

28 Bình luận