Đang tải...

Gaz Gazel 3202 1.0

6dab52 photo 2022 11 06 19 28 06
6dab52 photo 2022 11 06 19 28 09
6dab52 photo 2022 11 06 19 30 36
6dab52 photo 2022 11 06 19 36 38

432

My second mod for GTA V.
Model From 3d: https://hum3d.com/3d-models/gaz-3221-gazelle-passenger-van-1996/
Replace
Features:
Working dashboard;
Correct player position;
Correct collision;

rumpo2.yft
rumpo2.ytd
rumpo2_hi.yft
>>> x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng mười hai, 2022
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

432 tải về , 10 MB
24 Tháng mười hai, 2022

0 Bình luận