Đang tải...

Mercedes Benz Sprinter [Replace] 1.0

7.299

Model From Gta San Andreas: https://www.gtavicecity.ru/gta-san-andreas/cars/15919-mercedes-benz-sprinter-315-cdi.html
Replace
Features:
Working dashboard;
Correct player position;
Correct collision;

rumpo2.yft
rumpo2.ytd
rumpo2_hi.yft
>>> x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng một, 2023
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng hai, 2023
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

7.299 tải về , 20 MB
02 Tháng một, 2023

12 Bình luận