Đang tải...

Harley Davision Custom 1 [Add-On / FiveM] 1.0

5.323

ver 1.0

Fetures
- Custom Frame
- Hardtail
- Water Drop tank

Bug
- hand on handlebar (Animation Hand)


Installation
1: Copy twincamcus folder to
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks

for nonmod folder
Copy twincamcus folder to
Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks

dlcpacks:\twincamcus\

Spawn name twincamcus

Credits:

Model: Shabu399 ( 3D Modeling )
Convert by: AzXI
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng một, 2023
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng một, 2023
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

5.323 tải về , 10 MB
25 Tháng một, 2023

13 Bình luận