Đang tải...

Toyota Alphard Hybrid 2018 [Add-On] 1.0

70b2c8 al6
70b2c8 al3
70b2c8 eve 20221004145718.005
70b2c8 al4
70b2c8 al5
70b2c8 al2
70b2c8 al1

31.344

ver 0.6

Fetures
- middle details interior
- hand on steer
- light function work

Bug
- pls feedback me

Installation
1: Copy al18 folder to
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks

for nonmod folder
Copy al18 folder to
Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks

dlcpacks:\al18\

Spawn name al18

Credits:

Model: TUTOCASTRI97, Ason Jahre [Gta sa converter]
Convert by: AzXI
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 14 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

31.341 tải về , 30 MB
04 Tháng mười, 2022

23 Bình luận