Đang tải...

Hijak EVA [Add-On | Liveries]

2.516

Hijak EVA

Direct, GCT: GTA IV convert
Me: GTA V convert
Sealyx: Screenshots

How to install:

1. copy the eva folder to:update/x64/dlcpacks

2. In the update.rpf go to:/common/data, edit the dlclist.xml and add this line:

dlcpacks:/eva/

DO NOT EDIT WITHOUR OUR PERMISSIONS!!!

Model name
- eva
Show Full Description
Xem chủ đề trên GTAForums »

Tải lên lần đầu: 10 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 35 phút trước

All Versions

  (current)

2.516 tải về , 7 MB
10 Tháng mười, 2021

31 Bình luận