Đang tải...

Honda Accord 2008 standard 1.0

3.526

Converted to GTA 5 by: darioh1
Screenshot by : http://www.instagram.com/e2xt/
instagram : http://www.instagram.com/w2jf/

- HQ body
- lights working
- Doors Working

I'll fix the problems in the next update :)

Installation:
x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng mười hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười hai, 2017
Last Downloaded: 8 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

3.526 tải về , 20 MB
23 Tháng mười hai, 2017

12 Bình luận