Đang tải...

Honda PCX-2018 [Replace | Tuning]🤖 1.0

47.736

manchez.yft / manchez.ytd / manchez_hi.yft
=====================================================================================
1.install = update\x64\dlcpacks\mpbiker\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpbikervehicles.rpf\
2.install = update\x64\dlcpacks\patchday13ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
==============================================================================================
[Exhaust and Body /ท่อและท่อตัวรถ ]
manchez_exh_a.yft / manchez_frame_a.yft
==============================================================================================
1.install = update\x64\dlcpacks\mpbiker\dlc.rpf\x64\levels\mpbiker\vehiclemods\manchez_mods.rpf\
2.install = update\x64\dlcpacks\patchday13ng\dlc.rpf\x64\levels\patchday13ng\vehiclemods\manchez_mods.rpf\

==============================================================================================
[Bike Cr.แบงค์ / Convert Tawatchai Joe.] ลงแล้วให้แต่งหาบอดดี้รถ ก็จะกลายเป็นPCX !!!!
เข้าไปแต่งใส่ตัวรถ ก็จะกลายเป็นPCX
==================
Bike Cr.แบงค์
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

47.735 tải về , 20 MB
28 Tháng sáu, 2018

28 Bình luận