Đang tải...

Lexus LS500H 2019 [Add-On] 1.0

11.466

LEXUS LX570 2015 SPORT [Replace / FiveM] (Unlocked)

By:me
3d: sketchfab
{INSTALLATION}

\gtav\mods\update\x64\dlcpacks\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Add some details
HQ Interior
Operation dashboard
right player
Put your hands on the steering wheel
All doors are working
work lights
Mirrors have real reflections
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 6 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

11.466 tải về , 50 MB
14 Tháng tám, 2022

25 Bình luận