Đang tải...

Lexus SC300 Package [Add-On | Tuning] 1.0

4.843

GO: update.rpf>common>data>dlclist

dlclist: dlcpacks:\lexy\

Spawner: lexy & sc300

origin car:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/lexus-sc300-tuned
https://www.gta5-mods.com/vehicles/lexus-sc300
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.843 tải về , 40 MB
25 Tháng sáu, 2017

30 Bình luận