Đang tải...

Vapid Stanier [Replace] BETA

E0a846 gta5 2017 05 28 23 25 10
E0a846 gta5 2017 05 28 23 39 54
E0a846 gta5 2017 05 28 23 40 26
E0a846 gta5 2017 05 28 23 40 42
E0a846 gta5 2017 05 28 23 41 03

180

@install:
\mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
@bug:
After the impact will become two
I do not know how to fix it
Seek guidance

@This is my first one
Modify built-in model car
Later may be updated
1.ADD ON
2. Tuning
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 BETA (current)

180 tải về , 2 MB
28 Tháng năm, 2017

16 Bình luận