Đang tải...

Maserati GT

168.258

Maserati GT BY 【VG】VIP GROUP

Edit & Convert BY:VG-中二

Screenshot BY:VG-TONG

Car features:

HQ interior

Working dials

Working steering wheel

Hands on steeringwheel

Maserati GT BY 【VG】VIP GROUP

MOD制作:VG-中二

截图: VG-TONG

车辆介绍:

精致的内饰

可使用的表盘

正确的驾驶员位置


数据:无需更改数据,直接用原游戏数据即可,如想改为后驱车请自行修改数据。

安装方法:

请使用openIV软件进行全盘搜索,得出最新的路劲后替换它!

本MOD由【VG】VIP GROUP免费提供,请勿用于其他商业用途!

如想了解更多MOD进程,欢迎加入

【VG】VIP GROUP 团队QQ群:530797391
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 36 phút trước

All Versions

  (current)

168.255 tải về , 10 MB
10 Tháng năm, 2016

102 Bình luận