Đang tải...

Mercedes-Benz A45 AMG Engine Sound Mod & Realistic Handling 1.0

1.537

● Mercedes-Benz A45 AMG Engine Sound Mod & Realistic Handling ●

● Requirements ●
★ https://www.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-amg-a45-2017 ★

● Installation ●
★ Installation xa21.awc ★
mods/update/x64/dlcpack/mpgunrunning/dlc/x64/audio/sfx/dlc_gunrunning and replace xa21.awc

★ Instalation vehicles.meta & handling.meta ★
mods/update/x64/dlcpack/a45/dlc/data and replace handling.meta & vehicles.meta
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.537 tải về , 3 MB
30 Tháng mười hai, 2019

0 Bình luận