Đang tải...

Progen Emerus GTR [Add-On | Tuning] 1.1

13.008

Racing variant of the Progen Emerus. Heavily inspired by the McLaren Senna GTR.

Features
- Tuning parts
- Default Emerus liveries
- 3 extra liveries

Installation guide is in the Readme file.

Credits
Rockstar Games - Original Model
hd - Model Edits, and all the photos
drlqnr - Wing
Eddlm - Custom Handling
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 2 phút trước

All Versions

 1.1 (current)

12.463 tải về , 10 MB
30 Tháng mười, 2020

10 Bình luận