Đang tải...

Rolls Royce Cullinan ADD ON 1.5

40.360

2019 Rolls Royce Culliana

ADD ON VERSION
ORIGINAL VERSION CONVERTED TO ADD ON BY - XPROGAMERX1314
ORIGINAL Maker Mr.La
link
https://www.gta5-mods.com/vehicles/rolls-royce-cullinan-replace
https://www.gta5-mods.com/users/tigbel
This mod contains the following:
*Brake-able Glass
* Hands on the wheel
* HD Interior
* Paint 2 changes color for interior
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười, 2019
Last Downloaded: 26 phút trước

All Versions

 1.5 (current)

34.610 tải về , 40 MB
23 Tháng mười, 2019

 1.0

5.750 tải về , 40 MB
05 Tháng hai, 2019

27 Bình luận