Đang tải...

TLAD Regina Sedan [Add-On / Replace] 1.1

2.726

My 41st Mod

Big Thanks Too

John11 -For the regina sedan model.
CP & The IV Pack Team -For the regina TLAD front end.
DynamoHotRun -For the Screenshots.

Features

-Full LODs
-Add-On
-Dirt Mapping

Installation Instructions In Readme

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng mười một, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng một, 2018
Last Downloaded: 16 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.149 tải về , 9 MB
09 Tháng một, 2018

37 Bình luận