Đang tải...

Toy Story RC [Add-On] 0.1

A08965 a
A08965 b
A08965 d
A08965 e
A08965 f
A08965 g

3.235

rctoystoryInstall instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "rctoystory", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/rctoystory/"

spawn name rctoystory

model by kikizana - sketchfab

converted by kjb33
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 16 hours ago

All Versions

 0.1 (current)

3.235 tải về , 500 KB
04 Tháng tư, 2021

6 Bình luận