Đang tải...

URAL M-6736+TUNING v1

1.573

Model:AKROM

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

bagger.yft
bagger.ytd
bagger_hi.yft
>>> x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

bagger_mods.rpf
>>> x64i.rpf/levis/gta5/vehiclemods
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 v1 (current)

1.573 tải về , 10 MB
17 Tháng mười, 2017

12 Bình luận