Đang tải...

Vapid Stanier Civil

0d2d0d 20170718130841 1
82cda4 20170718233138 1
82cda4 20170719083734 1
0d2d0d 20170718183321 1
0d2d0d 20170718183227 1
0d2d0d 20170718183839 1

1.145

The Vapid Stanier in civilian form. It's an addon car, so no replacing of anything else. The file includes an optional popgroups.ymt to allow the car to spawn along with regular traffic.

Installation instructions in the readme.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

1.145 tải về , 2 MB
19 Tháng bảy, 2017

22 Bình luận