Đang tải...

Vapid Stanier Unmarked Cruiser 2.0

A02c21 20170620082611 1
A02c21 20170620082634 1
A02c21 20170620082718 1
A02c21 20170620082855 1
A02c21 20170620082820 1

2.838

The Vapid Stanier in its unmarked police4 form.

Installation instructions in the readme.

Change Log:
-Added improved emergency lighting texture
-Added toggling brushguard and spotlights
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 12 phút trước

All Versions

 2.0 (current)

2.838 tải về , 2 MB
20 Tháng sáu, 2017

18 Bình luận