Đang tải...

VAZ-2109-21099-LADA-POLICE

D37463 1
597cb7 2
597cb7 3
597cb7 4
597cb7 5
597cb7 6

3.098

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

police.yft
police.ytd
police_hi.yft
>>> x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

handling.meta
>>> update/update.rpf/common/data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

  (current)

3.060 tải về , 30 MB
15 Tháng chín, 2019

35 Bình luận