Đang tải...

GAZ-31105-POLICE

1.057

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

sheriff.yft
sheriff.ytd
sheriff_hi.yft
>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

1.056 tải về , 10 MB
02 Tháng chín, 2018

11 Bình luận