Đang tải...

Willard Elegant [Add-On]

3.876

Willard Elegant

TheMadeMan: GTA IV convert
Me: GTA V convert
Sealyx: Screenshots

How to install:

1. copy the elegant folder to:update/x64/dlcpacks

2. From the update.rpf go to:/common/data, edit the dlclist.xml and add this line:

dlcpacks:/elegant/

DO NOT EDIT WITHOUR OUR PERMISSIONS!!!

Model name
- elegant
Show Full Description
Xem chủ đề trên GTAForums »

Tải lên lần đầu: 30 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng một, 2022
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

  (current)

3.876 tải về , 4 MB
30 Tháng một, 2022

34 Bình luận