Đang tải...

Cannabis Energy Drink Molotov

351

1. Launch OpenIV
2. Click on Edit mode
3. Go to update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf
4. Replace w_ex_molotov.ytd
5. Done!


Smokers Only!
weed

It is not propaganda
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 10 Tháng mười, 2019

All Versions

  (current)

351 tải về , 3 MB
26 Tháng sáu, 2015

15 Bình luận