Đang tải...

Colt 1900 [Animated] 1.0

7bc6da df
7bc6da screenshot 7

1.105

Colt 1900 from a gun request
This gun 3d model is very hard to get, hope you like it
Animated !

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 06 Tháng bảy, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.105 tải về , 10 MB
20 Tháng tư, 2020

8 Bình luận