Đang tải...

CS:GO Karambit Knife

0d8c9f 5
0d8c9f sem título
0d8c9f 2
0d8c9f 3
0d8c9f 4

1.846

Open OpenIV and go to update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf

Click on Edit Mode

and replace w_me_knife_01 .ydr and .ytd

go to File / Rebuild

done!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng bảy, 2015
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng bảy, 2015
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

1.846 tải về , 1 MB
12 Tháng bảy, 2015

20 Bình luận