Đang tải...

Fortnite Snowball Launcher [SP/FiveM] 1.0

11caab pic1
11caab pic2

1.397

Snowball Launcher From Fortnite

This weapon replaces the Grenade Launcher

Installation

1. Start OpenIV and turn on edit mode.
2. Go to mods/update/x64/dlcpacks/patchday8ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf
3. Drag and Drop all the YTD & YTF files from the stream folder inside weapons.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.397 tải về , 1 MB
13 Tháng năm, 2021

7 Bình luận