Đang tải...

GTA IV Carbine Rifle Sound 2.0

1.156

put mgn_sml_am83_vera.awc in mods/x64/audio/sfx/WEAPONS_PLAYER.rpf

put the sound files from the "weapons" folder in mods/x64/audio/sfx/RESIDENT.rpf/weapons.awc
(right click --> export to openFormats put the files in the folder, right click again in OpenIV and press import openFormats and click weapons.oac)

This sound mod is inspired by the GTA IV carbine rifle shooting sound.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

1.156 tải về , 90 KB
30 Tháng mười, 2016

23 Bình luận