Đang tải...

Ruyi Jingu Bang (如意金箍棒) 1.0

1.357

东海龙宫的定海神针,史诗级的武器,猴年限定!

A magical staff wielded by the immortal monkey Sun Wukong in the 16th-century classic Chinese novel Journey to the West
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.357 tải về , 30 MB
08 Tháng tám, 2016

14 Bình luận