Đang tải...

Ithaca 37 Sawn-Off 1.0

6f3fc4 i1
6f3fc4 i2
6f3fc4 i3
6f3fc4 i4
6f3fc4 i5
6f3fc4 i6

1.572

Ithaca 37 with Sawn-Off Stock
model from: https://sketchfab.com/3d-models/ithaca-m37-afba0a8e8ab341c7a8d1f7b8019c5c49

credits:
Marek Picheta (model creator)
me for convert to GTA5

installation:
put the files in patchday8/models/cdimages/weapons.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.572 tải về , 30 MB
24 Tháng mười một, 2019

10 Bình luận