Đang tải...

Kel-Tec PLR 16 [Animated] 1.0

Ba8ff4 screenshot 2 min(5)
Ba8ff4 screenshot 3 min(2)
Ba8ff4 screenshot 4 min(1)
Ba8ff4 screenshot 5 min(1)

4.251

Kel-Tec PLR 16
Animated !
3 types of magazines

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

For drum mag :

mods > update > x64 > dlcpacks > mpexecutibe > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.251 tải về , 9 MB
07 Tháng sáu, 2020

8 Bình luận