Đang tải...

StG 44 [Animated] 1.0

1.725

Sturmgewehr 44
Animated !

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 17 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.725 tải về , 20 MB
10 Tháng tư, 2021

8 Bình luận