Đang tải...

Mk249 [Animated] 2.0

01c787 screenshot 1
01c787 screenshot 2
01c787 screenshot

3.563

Mk249 from GR:W
Perfect first person sights
Animated !

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > mpgunrunning > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !


1.1 : Fixed normal
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

3.515 tải về , 5 MB
21 Tháng tư, 2020

 1.0

48 tải về , 7 MB
21 Tháng tư, 2020

9 Bình luận