Đang tải...

Ruger SR40 [Animated] 1.0

E2b1ed screenshot 3 min(2)
E2b1ed screenshot 2 min(5)
E2b1ed screenshot 4 min(1)
E2b1ed screenshot 1 min(7)

10.725

Ruger SR40
Animated !

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

10.725 tải về , 50 MB
07 Tháng sáu, 2020

23 Bình luận