Đang tải...

Colt M16A1 [Animated] 1.0

470bf0 screenshot 2 mi
470bf0 screenshot 3 m
470bf0 screenshot 1 mi

4.732

Colt M16A1
Animated !
Perfect first person sight
4k textures

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

4.732 tải về , 100 MB
09 Tháng chín, 2020

8 Bình luận